Süspansiyon Testi

Fethiye Oto Ekspertiz Süspansiyon TestiFethiye Oto Ekspertiz Merkezinde yapılan testlerden bir tanesi Süspansiyon Testi’dir. Otomotiv sektörünce onaylanmış Dynobil test cihazı ile aracınızın sağlam yol tutuşu için gerekli olan en önemli öğeleri sağlam bir amörsitör ve dengeli bir süspansiyona sahip olup olmadığı raporlanması dır.

Süspansiyon Testi her ay düzenli olarak kalibrasyon ve bakımı yetkili servislerce yapıldığından hata payı bulunmamaktadır. Bu ölçümler sırasında; Dört tekerleğin de minimum çekiş kuvveti, Minimum tutuş frekansı, Araç ağırlık ölçümleri, Vibrasyon prensibi ile kuvvetin ölçülmesi, Eusama kriteri testi, Her bir tekerleğin ağırlık ölçümü yapılmaktadır. Araç alımı satım sırasında test sürüşleriyle anlaşılamayacak sorunlardan bir taneside süspansiyon sisteminin durumudur. Bu sorunun çözümü için tüm dünyada standart olarak kabul edilen Süspansiyon Testi cihazları ile araç amortisörlerinin sağlamlık kontrolü süspansiyon denge kontrolü gürültü sorgulaması ve maksimum yer değştirme kontrollerini testlerini yaparak rapor halinde müşterilerimize sunmaktayız.

Süspansiyon;

Bir aracın performansı düşünüldüğünde ilk olarak aracın beygir gücü, torku ve 0-100km hızlanma değerleri gözümüzün önüne gelir. Fakat sürüş aracı kontrol edemedikten sonra istediği kadar güçlü olsun bir önemi kalmaz. Araç üreticileri artık dört zamanlı motorlar konusunda usta oldular ve otomobil performansını arttırmak üzere süspansiyon sistemlerine yöneldiler.

Araçta ki süspansiyon sisteminin amacı, lastiklerle yol arasındaki sürtünmeyi maksimum seviyede yaparak, sürüş sitemini orta seviyeye çıkartmak ve kusursuz dönüş yapılabilmesini sağlamaktır. Bu araç içinde seyahat edenlerin güvenliği ve rahatı için birincil dereceden önemlidir.

Eğer yollarımız kusursuz düzlükte olsaydı, süspansiyon sistemlerine bu kadar fazla ihtiyaç duyulmazdı. Ama özellikle Türkiye’deki yolların durumunu hepimiz biliyoruz ve hiç olmadık bir yerde büyük bir çukura düşebiliyoruz. Tabi bu durumlarda araç zarar görmekle kalmıyor, olası bir kazaya da davetiye çıkarılmış oluyor. Newton’un hareket kanunua göre bütün kuvvetlerin yön ve büyüklük bileşenleri vardır. Tekerlek bir tümsekten geçerken, yukarı yönde bir ivmelenme söz konusudur. Bu ivmelenme neticesinde eğer süspansiyon olmasa aracın yerle bağlantısı kesilerek son derece stabil olmayan bir durum oluşacaktır. İşte bu noktada süspansiyonun yukarı ivmelenmeyi absorbe edip tekerleğin yol ile olan bağlantısını sürdürmesini sağlaması gerekmektedir.

Fethiye Oto Ekspertiz Merkezi Süspansiyon Testi’nde tekerler, çukur veya tümseğin seviyesine göre aşağı ya da yukarı hareket ederek arabaları düz bir sistemde tutar ve her engebede titremesini önler. Aslında süspansiyon sistemi, bu görevini yerine getirirken, bir nevi fırlatma sistemi şeklinde çalışır. Yaylara gelen darbeyi yumuşatır ve onu tam tersi yönde iletir. Böylece sarsıntının hissedilmemesini sağlar.

Yolda araba ilerlerken, bu tür engebeler ve sarsıntılar durmadan devam eder. Böyle bir darbe geldiği anda süspansiyon bu darbeyi ters yöne iterken arabanın fırlatılmasını engelleyecek başka sistemlere de gerek vardır. İşte amortisörler de bu görevi görür. Süspansiyonların tam randımanla çalışabilmesi için temelde iş birliğine girmek zorunda olduğu beş farklı parça vardır. Bu parçalar; yaylar, amortisörler, askı sistemleri, denge çubukları ve rotiller’dir. Şimdi bu beş temel sistem hakkında gerekli detayları öğrenelim. Yaylar; Tekerlekler hariç aracın bütün yükünü üzerlerinde taşırlar. Esnek yapıları sayesinde tekerleğin tümseklerde şasiye yaklaşıp, çukurlarda şasiden uzaklaşmasına izin vererek sarsıntıların hissedilmesini en aza indirirler.

Yay Çeşitleri;

yaprak yaylar, helisel yaylar, burulma çubuklu yaylar, pnömatik(hava yastıklı) yaylar, hidro pnömatik yaylardan oluşmaktadır. Amortisörler; süspansiyon sistemini şu ana kadar ki kısmıyla düşündüğümüzde bir fırlatma mekanizmasından farklı olmadığını göreceksiniz. Çünkü yaylar üzerlerine gelen yükü yumuşatarak tersi yönde iletme görevini üstlenirler. Yani tümsekten geçen araçta tekerlek şasiye yaklaşır ve yay iyice sıkışır, yay eski haline dönerken büyük bir kuvvetle tekerleği geri iter ve yukarı doğru seken araç yerçekimiyle tekrar yere konar ve yayı sıkıştırır. Bu salınımlar hiç durmadan devam eder. İşte bunun olmasını engelleyen sadece ufak bir parçadır. Süregelen salınımları absorbe ederek yok eden bu parçaya amortisör adı verilir.

Askı Sistemleri;

Tekerleklerin araçla bağlantısını sağlayan sistemlerin tümüne “askı sistemi” denir. Ön tekerleklerin araca bağlantısını sağlayan sisteme ön askı sistemi, arka tekerleklerin araca bağlantısını sağlayan sisteme ise arka askı sistemi denir. Askı sistemi, tekerleklerin virajlarda yanal kuvvetlerin etkisinde yola sürekli düz basmasını ve yol yüzeyindeki girinti-çıkıntıların oluşturduğu yanal titreşimlerin en aza indirilmesini sağlar.

Denge Çubukları;

diğer adıyla stabilizatör, virajlarda merkez kaç kuvvetinin etkisiyle araç gövdesi dışa doğru savrulan aracın tekerlekler arasındaki açı farkını azaltarak daha kontrollü hareket etmesine olanak verir. Kısaca savrulma sunucu dışta kalan yay basılmaya içte kalan yay açılmaya zorlanır. Bu durumda denge çubuğu tekerlek arasındaki farklı durumu burulmak suretiyle azaltır. Böylelikle direksiyon hakimiyetini çoğaltıp aracın savrulmasını ve sağa sola yatmasını ve bir miktar da kaymayı önler. Bazı araçlarda denge çubuğunun yanı sıra birde dayanma çubuğu bulunur. Dayanma çubuğu alt salıncakla şasi arasına bağlanır ve salıncakta meydana gelen kaymayı önler.

Rotiller;

bir küresel mafsal olup aks başının salıncaklara bağlantısını yapan parçadır. Aks başının üst salıncağa bağlantısını yapan parçaya üst rotil, alt salıncağa bağlantısını yapan parçaya da alt rotil denir. Rotiller üretim sırasında yağlanıp hazır hale getirilirler, sonradan bir yağlama yapılması mümkün değildir. Rotillerin genel görevi, aks bağlantılarının tekerleğin değişik durumlarında dahi bağlantısının sürekliliğini sağlar. Örneğin aracın ön tekerleği bir tümsekteyse, rotiller hareketli bir mekanizma olduğundan aksı hafif yukarı kaldırarak yine bağlı kalmasını sağlar. Yani bir nevi insan kolunun gövdeye bağlanması işlevini üstlenir. Bunlara otomobillerin eklemleri de denilebilir.

Randevu ve Fiyatlar için Arayınız 0533 156 64 26